Magična 4 dana sa Harisom i Alenom u Zagrebu

Je li sada vrijeme za Vas da počnete kreirati svoj život, da počnete živjeti svoje neograničene potencijale? Da budete radost poslovanja, radost življenja koja možete biti? Što je još moguće za Vas što još niste potvrdili?

Tečajevi Access Consciousness-a (Pristupa Svijesti) i Radosti Poslovanja (Joy of Business) s facilitatorima, Harisom Omanovičem i Alenom Kasumovićem, održati će se u Zagrebu, Hrvatska, četiri dana drugog tjedna u Veljači. Što možete kreirati u svom životu ako biste se došli igrati s nama?

Život čeka samo još na tebe! – online radionica – vodi Haris Omanovič

Gosti Ružica Ana Djurasović i Alen Kasumović

Utorak, 31. Siječanj – 20.30-22h

Na online radionici ćemo popričati o životu, što bi život sve mogao biti, kako zaživjeti drugačije, kako živi većina ljudi, kako biti promijena. Koliko se nam može život promijeniti upotrebom alata Access Consciousness. Odgovaraćemo na vaša pitanja i predstavitvi vam radionice koje su u veljači u Zagrebu. Naši gosti na online radionici su Ružica Ana Djurasović i Alen Kasumović, koji su Harisovi gostitelji u Hrvatskoj. Oni će sa nama podijeliti svoju priču, energiju i svoje izkustvo sa Accessom.

Kakav dar je biti Ti? – Večernja radionica s Harisom i Alenom

Četvrtak, 9. Veljača – 18-21h

Istražit ćemo zajedno kako biti čarolija koja možemo biti i koja promjena je to u našem životu i na planetu. Obojica, Haris i Alen, podijeliti će svoje čarobne priče i facilitirati nas u novi život, u više nas, više čarolije, života i mogućnosti.

Kreiraj si život! – Večernja radionica s Harisom

Petak, 10. Veljača – 18-21h

Je li vrijeme za početak svega što znaš, da je moguće? Na ovoj radionicu ćemo se upoznati sa tim, kako kreirati svoj život i kako kreirati izvan ciljeva, načina in izvan svega što si možemo zamisliti, kako kreirati više u poslu i imati više novca. Radionica je uvodna radionica za Joy of Business, koji je u nedelju na istoj lokaciji.

Access BARS s Harisom i Alenom

Subota, 11. Veljača – 9-17h

Access BARS je temeljni tečaj Access Consciousness-a. Promijenio je život tisućama u više od 170 zemalja. Access BARS je početna točka Lakoće, Radosti i Slavlja. To je čaroban dodir koji Vas oslobađa. Tijekom tečaja primite BARSe, naučite ih raditi, dobijete certifikat i dobijete mnogo drugih jednostavnih, jako korisnih alata Access-a i više jasnoće o svojem životu.

Čarolija sa tijelima – Večernja radionica s Harisom

Subota, 11. Veljača – 18-22h

Na ovoj radionici ćemo skupa i na praktični način odkrivati, što možemo sve skreirati s tijelima, kako komunicirati s njima i šta su sve tijela. Koliko možemo kreirati više primanja, lakoće i radosti s tijelima i koliko ne trebamo više živjeti realnosti bolesti? Naučiti ćemo se Access Consciousness tijelesni proces Obnavljanje seksualne energije i sa njim oživjeti naše tijelo.

Access Poslovanje 101: Poslovanje na drugačiji način, radionica s Harisom

Nedjelja, 12. Veljača – 9-18h

Tečajevi Radosti Poslovanja su posebni tečajevi Access Consciousness-a. Oni su pozivnica da kreirate više u svom životu i poslovanju s potpunom lakoćom i radošću. Tečajevi Radosti Poslovanja su jedni od su jedni od tečajeva koji mijenjaju život i jedni od najpraktičnijih. Kakav je život kakvog biste voljeli kreirati? Što ako je poslovanje nešto potpuno drugačije? Jeste li voljni ući u Radost Poslovanja?

Lokacija događaja: Turinina ulica 12, Zagreb, Hrvatska

Možete poslati svoj interes na mail: team@haris.si


Magic four days with Haris and Alen in Croatia

Is it time for you to start creating your life, to start living your unlimited potentials? To be joy of business, joy of living that you can be? What else is possible for you that you didn’t yet acknowledge?

Access Consciousness and Joy of Business classes with facilitators Haris Omanovič and Alen Kasumović are going to take place in Zagreb, Croatia on the third weekend of November. What can you create in your life if you come to play with us?

What is a gift you are? – Evening class with Haris and Alen

Thursday, 9. February – 18-21h

We are going to explore together how to be the magic we can be and what change is that for our life and the planet. Both Haris and Alen are going to share their magic stories and facilitate us to new life of more of us, more of magic, living and possibilities.

Create your life! – Evening class with Haris

Friday, 10. February – 18-21h

We are going to explore together how to be the magic we can be and what change is that for our life and the planet. Both Haris and Alen are going to share their magic stories and facilitate us to new life of more of us, more of magic, living and possibilities.

Access Bars with Haris and Alen

Saturday, 11. February – 9-17h

Access Bars is core Access Consciousness class. It changed lifes of thousands in more than 170 countries. Access Bars is the starting point of Ease, Joy and Glory. It is the magic touch which set you free. During the class you receive Bars, learn how to do them, get the certificate and get many other simple very useful Access tools and more clarity about your life.

Magic with bodies – Evening class with Haris

Saturday, 11. February – 18-22h

What is possible with bodies? What is reality beyond this reality?

Access Business 101: Bussines done different, Joy of Business class with Haris

Sunday, 12. February – 9h-18

Joy of Business classes are Access Consciousness specialty classes. They are an invitation to create more in your life and business with total ease and joy. Joy of Business classes are one of most life changing and the most practical. What is the life you would like to create? What if business is something totally different? Are you willing to enter the Joy of Business?

Location of the events: Zagreb, Croatia

You can send your interest to mail: team@haris.si