September 7, 2016

About Haris

My whole life I wanted to change the world. My childhood dream was at least one day of peace on this planet, one day without war, stupidities and insanities of this reality.

Now I know I am not crazy and that it is possible. Especially thanks to magical people of Access Consciousness.

I didn’t know how we are going to achieve that. I was quite in the mind and physical when I was a teen, so I thought we need to shake and wake up every person individually. It seemed utopical and hard work but that is who I am. Changing the world is my life! Later I chose to be a scientist, maybe with that I could improve people’s lives, I thought. And after that I chose to be an entrepreneur and to have a lot of money. With that I could have power to change lives of other people.

And then, a few years ago, a woman said to me: With energy we can change the world! She explained to me that change is more viral and it is about changing the energy of people. I said I am doing that no matter what. I didn’t know what is energy work, spirituality, personal growth and that all these classes exist. I saw myself traveling around the world and sharing positive thoughts. And I decided to go to all classes and seminars which could help me become better at it.

Only a couple of months into it, I already had my own classes and since then I don’t have free time or vacation. I am having classes all the time and I am looking for more also on international classes facilitated by other people. This is my life, this is my vacation. I have had more than 1000 classes in six years and during that time I stumbled upon Access Consciousness. I was always looking for more and I was very fast in overgrowing other techniques. I would have created my own international brand and classes if I hadn’t found something as life-changing, growing at all times and suiting to me as Access is.

We have changed so many lives and bodies in the last years and I know this is just the beginning. New Earth is here! What is the Joy we can be with our body, other bodies, in relationships, in business, with our planet?

I’m Access Consciousness CF, 3 day Body class CF and Joy of Business CF having classes with magical people all over the world.

Join me on this Joyrney  My page: www.haris.si

FB page: www.facebook.com/accessharis/
FB events: www.facebook.com/pg/accessharis/events/
FB group: www.facebook.com/groups/187425611788751/

Access profile: http://bit.ly/2uboF8D
FB profile: www.facebook.com/haris.si


Nekaj o meni

Celo življenje že želim spremeniti svet. Moje otroške sanje so bile, da bi imeli vsaj en dan mir na tem planetu, en dan brez vojn, neumnosti in norosti te resničnosti.

Zdaj vem, da nisem nor in da je to mogoče. Še posebno zahvaljujoč čarobnim ljudem, ki sem jih spoznal na seminarjih Access Consciousness.

Nisem vedel, kako nam bo to uspelo. Ko sem bil najstnik, sem bil še dokaj v umu in fizičen. Predstavljal sem si, da bi morali prijeti in pretresti vsakega posameznika, da se zbudimo. Zdelo se je utopično in težko dela, a to sem preprosto jaz. Spreminjanje sveta je moje življenje! Kasneje sem se odločil, da postanem znanstvenik, mogoče bom tako lahko kakorkoli izboljšal življenje ljudem. Potem sem se odločil, da postanem podjetnik in da bom imel ogromno denarja. S tem bi imel moč, da lahko spremenim življenje ljudem.

Potem pa mi je pred nekaj leti ena gospa rekla: Z energijo lahko spremenimo svet! Razložila mi je, da je sprememba bolj viralna in da je potrebno spremeniti energijo ljudem. Takrat sem rekel, da bom to počel ne glede na vse. Nisem vedel, kaj je energijsko delo, duhovnost, osebna rast in da vsi tile seminarji obstajajo. Videl sem se, kako potujem po svetu in širim pozitivne misli. Potem pa sem se tudi odločil, da grem na sva možna izobraževanja, ki bi mi pripomogla, da bi bil boljši.

Že nekaj mesecev kasneje sem začel voditi svoje seminarje in delavnice in od takrat nimam prostega časa ali počitnic. Ves čas imam seminarje in se tudi izobražujem na seminarjih v različnih državah po svetu. To je moje življenje, to so moje počitnice. V šestih letih sem vodil več kot 1000 delavnic in v tem času sem naletel na Access Consciousness. Vedno sem iskal več in vseskozi sem zelo hitro prerasel vse tehnike. Oblikoval bi svoj mednarodno blagovno znamko seminarjev, če ne bi Access bil nekaj tako rastočega, toliko poln življenjskih sprememb in tako ustrezen zame.

Ogromno življenj in teles smo spremenili v zadnjih letih in vem, da je vse to šele začetek. Nova Zemlja je tukaj! Kakšna radost smo lahko s svojim telesom, z drugimi telesi, v odnosih, v poslu in z našim planetom?

Sem Access Consciousness, 3 day Body class, Joy of Business certificiran voditelj in vodim seminarje s čarobnimi udeleženci po celem svetu.

Pridružite se mi na mojem Joyrneyu! Moja spletna stran: www.haris.si

Vabljeni, da spremljate dogodke v Sloveniji na www.hisaradosti.com

FB stran: www.facebook.com/accessharis/
FB dogodki: www.facebook.com/pg/accessharis/events/
FB skupina: www.facebook.com/groups/187425611788751/

Access stran: http://bit.ly/2uboF8D
FB profil: www.facebook.com/haris.si


Mon histoire

Toute ma vie j’ai voulu changer le monde. Dans mes rêves d’enfant, il y avait, un jour au moins, la paix sur cette planète, un jour sans les guerres, les stupidités et la folie de cette réalité.

Aujourd’hui, je sais que je ne suis pas fou et que c’est possible. Avec une gratitude toute spéciale pour les personnes magiques d’Access Consciousness©.

Je ne sais pas comment nous allons y arriver. Quand j’avais 10 ans, j’étais beaucoup dans l’esprit et le physique, alors, je pensais qu’il fallait secouer et réveiller chaque personne une à une. Cela peut paraître utopique et beaucoup de travail, mais c’est qui je suis. Changer le monde est ma vie! Plus tard, j’ai choisi d’être un scientifique. Peut-être en pensant que je pourrais améliorer les vies des gens. Après cela, j’ai chois d’être entrepreneur et d’avoir beaucoup d’argent. Avec lequel j’aurais le pouvoir de changer les vies des autres personnes.

Il y a quelques années, une femme m’a dit : avec l’énergie, on peut changer le monde! Elle m’a expliqué que le changement était viral et qu’il s’agit de changer l’énergie des personnes. Alors, j’ai dit que j’allais faire cela, quoiqu’il en coûte. Je ne connaissais rien au travail énergétique, à la spiritualité, au développement personnel, et je ne savais même pas que toutes ces classes existaient. Je me suis vu voyager dans le monde entier et partager des pensées positives. J’ai alors décidé d’aller à toutes les classes et séminaires qui pouvaient me permettre d’être meilleur à cela.

Au bout de seulement deux mois, j’avais déjà mes propres classes et depuis, je n’ai plus de temps libre, ni de vacances. Je suis et facilite des classes tout le temps et je cherche tout le temps plus, y compris des classes internationales facilitées par d’autres personnes. C’est ma vie. Ce sont mes vacances. J’ai eu plus de 1000 classes en 6 ans et durant cette période, j’ai rencontré Access Consciousness©. Je cherchais toujours plus et j’étais très rapide pour développer les autres techniques. J’aurais créé ma propre marque internationale et mes propres classes si je n’avais pas rencontré quelque chose d’aussi bouleversant, expansif et qui me convienne comme Access© me convient.

Nous avons changé tant de vies et de corps ces dernières années et je sais que c’est juste le début. La Nouvelle Terre est là! Quelle Joie pouvons-nous être avec nos corps, nos relations, nos business et la planète?

Je suis Facilitateur Certifié Access Consciousness©, facilitateur certifié de la classe corps de 3 jours, et facilitateur de la Joie du Business et je facilite des classes avec des personnes magiques partout dans le monde!

Classe en ligne on Youtube: http://bit.ly/2gFcCPx
Testimonials on Youtube: http://bit.ly/2yNd6cS

Suivez tous les événements sur ma page Facebook: https://www.facebook.com/pg/accessharis/events/

Et je vais avoir 4 Classes du Corps de 3 jours en français dans les cinq prochains mois:

Annecy 8-10 décembre 2017
Tahiti 5-7 janvier 2018
Nantes 12-14 janvier 2018
Montpellier 16-18 février 2018
>>> Haris’s classes

Vous pouvez nous poser n’importe quelle question par e-mail team@haris.si


Nešto o meni

Cijeli svoj život želio sam promijeniti svijet. Moj je san još od djetinjstva bio barem jedan dan mira na ovom planetu, jedan dan bez rata, gluposti i ludosti ove realnosti.

Sada znam da nisam lud i da to je moguće. Posebno hvala ljudima Access Consciousnessa.

Nisam znao kako ćemo to postići. Bio sam prilično u umu i fizičkom, kada sam bio mlad, tako sam mislio da trebamo protresti i probuditi svakoga zasebno. Činilo mi se utopijski i teškim, ali to sam ja. Mijenjanje svijeta je moj život! Kasnije sam izabrao biti znanstvenik, možda ću tako poboljšati živote drugih, pomislio sam. Nakon toga sam izabrao poduzetništvo i imati mnogo novca. S time bih imao moć promijeniti živote drugih ljudi.

Tada, nekoliko godina kasnije, jedna mi je žena rekla: S energijom možemo promijeniti svijet! Objasnila mi je da je promjena više viralna i da se tu radi o mijenjanju energije drugih. Rekao sam radit ću to pa kako god. Nisam znao što je rad s energijom, duhovnost, osobni rast i da svi ti tečajevi postoje. Vidio sam sebe kako putujem svijetom i dijelim pozitivne misli. Odlučio sam ići na sve tečajeve i seminare koji bi mi mogli pomoći da postanem bolji u tome.

Nakon svega nekoliko mjeseci u tome, imao sam vlastite tečajeve i od tada nemam slobodnog vremena ili godišnji odmor. Stalno imam tečajeve i tražim više, također i međunarodnih tečajeva koje vode drugi ljudi. Ovo je moj život, ovo je moj odmor. Održao sam više od 1000 tečajeva u šest godina i u tom sam periodu naišao na Access Consciousness. Uvijek sam tražio više i bio jako brz u savladavanju drugih tehnika. Kreirao bih svoj internacionalni brand i tečajeve ukoliko ne bih našao nešto što mijenja život, konstantno rastuće i što mi odgovara kao Access.

Promijenili smo mnogo života i tijela u zadnjih nekoliko godina i znam da je to tek početak Nova Zemlja je ovdje! Koja Radost možemo biti s našim tijelom, drugim tijelima, u odnosima, poslovanju, s našim planetom?

Certificirani sam voditelj Access Consciousnessa, voditelj 3-dnevnog tečaja o Tijelima i voditelj Radosti poslovanja, održavam tečajeve s čarobnim ljudima širom svijeta.

Pridružite se Harisu na njegovom Joyrney (Radosnom putovanju)

U Zagrebu imamo 3-dnevni Body class 1. prosinca: https://www.facebook.com/events/1918656275066623/

Stranica: http://www.haris.si

FB stranica: http://www.facebook.com/accessharis/
FB događaji: http://www.facebook.com/pg/accessharis/events/
FB grupa: http://www.facebook.com/groups/187425611788751/

Access profil: http://bit.ly/2uboF8D
FB profil: http://www.facebook.com/haris.si


Minha história

Em toda minha vida eu quis mudar o mundo. Meu sonho de infância era ter ao menos um dia de paz nesse planeta, um dia sem guerra, estupidez ou insanidade dessa realidade.

Agora eu sei que não estou louco e que isso é possível. Especial gratidão às pessoas de Access Consciousness.

Eu não sabia como iríamos atingir isso. Eu estava um tanto quanto em minha mente e fisicalidade quando eu era adolescente, então eu pensei que precisaríamos sacudir e acordar cada um individualmente. Parecia utópico e um trabalho duro mas esse sou eu. Mudar o mundo é minha vida! Mais tarde eu escolhi ser um cientista, talvez assim eu pudesse impulsionar a vida das pessoas, eu pensei. E depois eu escolhi ser um empresário e ter um monte de dinheiro. Com a grana eu poderia ter poder para mudar a vida de outras pessoas.

E então, alguns anos mais tarde, uma mulher disse-me: com energia nós podemos mudar o mundo! Ela explicou-me que mudança é algo mais viral e trata-se de mudar a energia das pessoas. Eu disse que faria isso não importava o que fosse preciso. Eu não sabia nada sobre trabalho com energia, espiritualidade, crescimento pessoal e que todas essas classes existem. Eu me vi viajando ao redor do mundo e compartilhando pensamentos positivos. E eu decidi participar de todas as classes e seminários que pudessem contribuir para que eu ficasse melhor nisso.

Em apenas alguns meses eu já tive minhas próprias classes e desde então eu não tenho tempo livre ou férias. Eu tenho aulas o tempo todo e procuro por mais e por classes internacionais facilitadas por outras pessoas. Essa é minha vida, isso são minhas férias. Eu estive em mais de 100 classes em seis anos durante o tempo em que eu tropecei em Access Consciousness. Eu estava sempre buscando mais e sempre fui rápido em assimilar outras técnicas. Eu teria formado minha própria marca internacional e classes se eu não tivesse tropeçado em algo que é divisor de águas, que está em constante crescimento e que se adequa a mim, como é Access Consciousness.

Nós temos mudado tantas vidas e corpos nos últimos anos e eu sei que é apenas o começo. A Nova Terra está aqui! Qual é a alegria que podemos ser com nosso corpo, outros corpos, com nossos relacionamentos, negócios, com o nosso planeta?

Eu sou Facilitador Certificado de Access Consciousness, facilitador do Classe de 3 Dias de Corpo e da Alegria dos Negócios, tendo classes com pessoas mágicas ao redor de todo o mundo.

Junte-se a mim nessa jornada

Curso de 3 dias de Corpo com Haris Omanovic em Porto Alegre, Brasil 15-17 dezembro:

https://www.facebook.com/events/120128768665935/

Minha página: www.haris.si
Página do FB: www.facebook.com/accessharis/
Eventos no FB: www.facebook.com/pg/accessharis/events/
Grupo no FB: www.facebook.com/groups/187425611788751/

Perfil na Access: http://bit.ly/2uboF8D
Perfil no FB: www.facebook.com/haris.si


Haris Hakkinda

Bütün hayatım boyunca dünyayı değiştirmek istedim. Çocukluk hayalim, bu gezegende bir gün olsun savaş, aptallık ve bu realitenin deliliği olmadan en azından bir günlük barış olmasıydı.

Şimdi deli olmadığımı ve bunun mümkün olduğunu biliyorum. Özellikle sihirli Access Consciousness insanlarına teşekkür ediyorum.

Bunu nasıl başaracağımızı bilmiyordum. Gençken oldukça zihinsel ve fizikseldim, o nedenle herkesi tek tek sallayıp uyandırmamız gerektiğini düşünüyordum. Bu ütopik ve zorlu bir iş gibi görünüyordu ama ben böyleydim. Dünyayı değiştirmek benim hayatım! Daha sonra bilim adamı olmayı seçtim, belki bununla insanların hayatlarını geliştirebilirim diye düşündüm. Ve bundan sonra girişimci olmayı ve çok para kazanmayı seçtim. Bununla başkalarının hayatını değiştirecek güce sahip olabilirdim.

Ve sonra, birkaç yıl önce bir kadın bana;“Enerji ile dünyayı değiştirebiliriz!”dedi. Bana değişimin viral olduğunu ve bunun, insanların enerjisini değiştirmekle ilgili olduğunu açıkladı. Ne olursa olsun ben bunu yapıyorum dedim. Enerji çalışmasının, spiritüelliğin, kişisel gelişimin ve var olan bütün bu sınıfların ne olduğunu bilmiyordum. Kendimi bütün dünyayı dolaşıp pozitif düşünceler paylaşırken gördüm. Ben de bu konuda daha iyi olmama yardımcı olabilecek tüm sınıflara ve seminerlere katılmaya karar verdim.

Sadece birkaç ay içerisinde kendi sınıflarım olmuştu ve o zamandan beri boş zamanım ya da tatilim olmadı. Her zaman sınıflar yapıyorum ve aynı zamanda başkalarının kolaylaştırdığı daha fazla uluslararası sınıflar arıyorum. Bu benim hayatım, bu benim tatilim. Altı yılda 1000’den fazla sınıfa katıldım ve bu zaman zarfında Access Consciousness’a rastladım. Ben her zaman daha fazlasını arıyordum ve ben çok hızlı olduğumdan diğer teknikler bana küçük geliyorlardı. Yaşamımı değiştiren bir şey bulamamış olsaydım Access gibi bana uygun olan ve her zaman büyüyen, kendi uluslararası marka ve sınıflarım yaratırdım.

Son yıllarda pek çok hayat ve beden değiştirdik ve bunun sadece bir başlangıç olduğunu biliyorum. Yeni Dünya burada! Bedenimizle, diğer bedenlerle, ilişkilerde, iş hayatında, gezegenimizle olabileceğimiz Neşe nedir?

Ben tüm dünyada sihirli insanlarla sınıflar yapan Access Consciousness Sertifikalı Kolaylaştırıcısı, 3 Günlük Beden Sınıfı Sertifikalı Kolaylaştırıcısı ve İşin Neşesi Sertifikalı Kolaylaştırıcısıyım.

Bu Yolculukta bana katılın

Sayfam: www.haris.si
FB sayfası: www.facebook.com/accessharis/
FB etkinlikleri: www.facebook.com/pg/accessharis/events/
FB grubu: www.facebook.com/groups/187425611788751/
Access profili: http://bit.ly/2uboF8D
FB profili: www.facebook.com/haris.si


A cerca de Haris

Mi vida entera quise cambiar al mundo. Durante mi infancia mi sueño era al menos tener un día de paz en este planeta, un día sin guerras, estupideces y locuras de esta realidad.

Ahora sé que no estoy loco y que eso es posible. Especialmente gracias a la gente mágica de Access Consciousness.

No sabía de qué manera íbamos a lograrlo. Cuando era adolescente estaba muy en paz con mi mente y mi cuerpo, por eso pensé que necesitábamos sacudir y despertar a cada persona individualmente.

Parecía utópico y trabajoso pero así soy yo. Cambiar al mundo es mi vida! Elegí ser científico, quizás con eso podía mejorar la vida de las personas pensé. Luego elegí ser entrepreneur y tener mucho dinero; con ello tendría el poder de cambiar la vida de los otros.

Hace unos pocos años una mujer me dijo: con energía podemos cambiar al mundo! Ella me explicó que el cambio es algo más viral y se trata de cambiar la energía de las personas. Le dije que estaba dispuesto a hacer eso sin importar nada. No sabía nada de trabajo con energía, espiritualidad, crecimiento personal y que todo ese tipo de clases existía. Me vi viajando alrededor del mundo y compartiendo pensamientos positivos.  Y decidí ir a todas las clases y seminarios que podrían ayudarme a mejorarme para lograrlo.

Solamente un par de meses en ello, ya tenía mis propias clases y desde entonces no tengo tiempo libre o vacaciones. Tengo clases todo el tiempo y busco cada vez más, también en clases facilitadas por otras personas. Esta es mi vida, estas son mis vacaciones. He tenido más de 1.000 clases en 6 años y durante ese tiempo me tropecé con Access Consciousness. Siempre estuve buscando más y era muy rápido en asimilar otras técnicas. Habría creado mi propia marca internacional y mis clases si no hubiese encontrado algo como el “cambiar vidas”, que está en constante crecimiento y que se adecúa a mi como lo hace Access Consciousness.

Hemos cambiado tantas vidas y cuerpo en estos últimos años y sé que es sólo el comienzo. La Nueva Tierra está aquí! Qué gozo podemos ser con nuestro cuerpo, otros cuerpos, en las relaciones, en los negocios, con nuestro planeta?

Soy Facilitador de Access Consciousness, Facilitador de la clase de 3 Días de Cuerpos y Facilitador de Joy of Business brindando clases con gente súper mágica por todo el mundo.

Únete a míen este viaje

Mi página web: www.haris.si
Página de FB: www.facebook.com/accessharis/
Eventos en FB: www.facebook.com/pg/accessharis/events/
Grupo en FB: www.facebook.com/groups/187425611788751/
Perfil en Access: http://bit.ly/2uboF8D
Perfil en FB: www.facebook.com/haris.si


Meine geschichte

Mein ganzes Leben lang wollte ich die Welt verändern. Mein Kindheitstraum war – mindestens ein Tag des Friedens auf diesem Planeten, ein Tag ohne Krieg, Dummheiten und Irrsinn in dieser Realität.

Jetzt weiß ich, dass ich nicht verrückt bin und dass es möglich ist. Vor allem dank der magischen Menschen von Access Consciousness.

Ich wusste nicht, wie wir das erreichen werden. Als Teenager handelte ich eher verstandesgemäß, also dachte ich, dass wir jede einzelne Person schütteln und aufwecken müssten. Es schien utopisch und bedeutete harte Arbeit, aber so bin ich. Die Welt zu verändern ist mein Leben! Später entschied ich, Wissenschaftler zu werden, vielleicht könnte ich dadurch das Leben der Menschen verbessern – so dachte ich zumindest damals. Danach habe ich mich entschieden, Unternehmer zu werden, viel Geld zu verdienen. Denn damit könnte ich die Macht haben, das Leben anderer Menschen zu verändern.

Und dann, vor ein paar Jahren, sagte eine Frau zu mir: „Mit Energie können wir die Welt verändern!“ Sie erklärte mir, dass diese Veränderung viraler, prägnanter ist und es geht darum, die Energie von Menschen zu verändern. Ich sagte, das mache ich, egal was passiert. Ich wusste nicht, was Energiearbeit, Spiritualität und persönliches Wachstum bedeuten und dass all dies existiert. Ich sah mich durch die Welt reisen und positive Gedanken teilen. Und ich beschloss, zu allen Klassen und Seminaren zu gehen, die mir dabei helfen könnten, darin besser zu werden.

Nur einige Monate später gab ich bereits meine eigenen Kurse und seitdem hatte ich weder Freizeit noch Urlaub. Ich gebe ununterbrochen Seminare, doch gleichzeitig suche ich auch nach internationalen Klassen, die von anderen vermittelt werden. Das ist mein Leben, das ist mein Urlaub. Ich hatte mehr als 1000 Seminare innerhalb von 6 Jahren und während dieser Zeit stieß ich auf Access Consciousness. Ich war immer auf der Suche nach mehr und sehr schnell aus anderen Techniken herausgewachsen. Ich hätte meine eigene internationale Marke und Klassen kreiert, hätte ich nicht so etwas lebensveränderndes, allzeit wachsendes und zu mir passendes wie ACCESS gefunden.

Wir haben in den letzten Jahren so viele Leben und Körper verändert und ich weiß – das ist erst der Anfang. Die Neue Erde ist da! Welche Freude können wir haben, mit unserem Körper, anderen Körpern, in Beziehungen, im Business, mit unserem Planeten?

Ich bin Access Consciousness CF, 3 Tage Body Class CF und Joy of Business CF und unterrichte, “magic people” auf der ganzen Welt.

Kommt und begleitet mich auf diesem Joyrney

Meine Seite: www.haris.si
FB-Seite: www.facebook.com/accessharis/
FB-Veranstaltungen: www.facebook.com/pg/accessharis/events/
FB-Gruppe: www.facebook.com/groups/187425611788751/
Zugangsprofil: http://bit.ly/2uboF8D
FB-Profil: www.facebook.com/haris.si


Az én történetem

Egész életemben meg akartam változtatni a világot. Gyerekkoromban arról álmodoztam, hogy legalább egy napig béke lesz ezen a bolygón, egy nap háború nélkül, ennek a valóságnak a hülyeségei és őrültségei nélkül.

Ma már tudom, hogy nem vagyok bolond és mindez lehetséges. Külön köszönet az Access Consciousness varázslatos embereinek.

Nem tudtam, hogyan fogjuk ezt elérni. Tinédzser koromban eléggé az elmémben és a fizikai síkon éltem, ezért azt gondoltam, hogy minden személyt külön-külön meg kell rázni és fel kell ébreszteni. Ez utópisztikusnak és kemény munkának tűnt, de ez vagyok én. A világ megváltoztatása az életem! Később azt választottam, hogy tudós leszek, azt gondoltam, hogy ezzel majd tudok javítani az emberek életén. Utána pedig azt választottam, hogy legyek vállalkozó és legyen sok pénzem. Ezzel már lenne hatalmam megváltoztatni az emberek életét.

És akkor, néhány évvel ezelőtt egy nő azt mondta nekem: Energiával meg tudjuk változtatni a világot! Elmagyarázta nekem, hogy a változás úgy terjed, mint a vírus, és az emberek energiájának a megváltoztatásáról szól. Azt mondtam, hogy történjék bármi, ezzel fogok foglalkozni. Nem ismertem az energiával való munkát, a spiritualitást, a személyes növekedést, és arról sem tudtam, hogy ilyen tanfolyamok léteznek. Láttam magamat, ahogy utazok a világban és pozitív gondolatokat terjesztek. És eldöntöttem, hogy a létező összes tanfolyamra és szemináriumra elmegyek, ami segít, hogy jobb legyek ebben.

Még csak néhány hónapja voltam benne, de már a saját tanfolyamaimat tartottam, és azóta nincs szabad időm vagy szünetem. Folyton tanfolyamokat tartok és nemzetközi tanfolyamokon veszek részt, amit mások tartanak. Ez az életem, ez a szabad időm. Több mint 1000 tanfolyamot tartottam 6 év alatt, és ez idő alatt botlottam az Access Consciousness-be. Mindig a többet kerestem és nagyon gyorsan kinőttem más technikákat. Ha nem találtam volna valami annyira életeket megváltoztató, folyamatosan növekedő és nekem tetsző dolgot, mint az Access, megalkottam volna a saját nemzetközi márkanevemet és tanfolyamaimat.

Rengeteg életet és testet változtattunk meg az elmúlt évek alatt, és tudom, hogy ez csak a kezdet. Az Új Föld itt van! Mi az az öröm, ami lehetünk a testünkkel, kapcsolatainkkal, vállalkozásainkkal, a bolygónkkal?

Minősített Access facilitátor, 3 napos Body minősített facilitátor, és minősített Joy of Business (az Üzlet Öröme) facilitátor vagyok, és varázslatos embereknek tartok tanfolyamokat szerte a világon.

Haris Omanovic 3 napos Test Tanfolyamot tart Budapesten március 30-ától!!! Tudj meg többet az eseményről: http://www.haris.si/budapest-hungary/

Csatlakozz hozzám ezen az Örömutazáson! J A honlapom: www.haris.si

FB oldalam: www.facebook.com/accessharis/
FB események: www.facebook.com/pg/accessharis/events/
FB csoport: www.facebook.com/groups/187425611788751/
Access profil: http://bit.ly/2uboF8D
FB profil: www.facebook.com/haris.si


关于Haris

在我的整个人生里,我一直都想改变世界。我孩童时的梦想,是希望这个星球上至少有一天和平,一天没有战争、愚蠢和没有这个实相的荒唐的日子。

现在我知道我自己没有疯,并且这是可能实现的。特别感谢Access Consciousness里充满魔力的人们。

我并不知道我们将如何实现那个愿望。在我青少年时代,我曾经很看重大脑和物理实相,所以我以为我们需要逐一摇醒每一个人。那似乎很理想化并且很艰难, 但那就是我。改变世界就是我的人生!之后我选择成为一位科学家,我曾想,或许我能用科学来改善人们的生活。而那之后我又选择了成为一个创业者并拥有很大一笔钱。拥有金钱将给我力量,去改变他人的生活。

而后,一位女士告诉我:我们可以用能量改变世界!她跟我解释用能量的改变影响更广泛,而且它是在改变人们的能量。我说无论如何我都要着手去做它。我当时不知道什么是能量疗法、灵性和个人成长,也不知道有这么多课程的存在。我能预见自己去世界各地分享正能量。所以我决定参加能够帮我在这方面发展的课程。

在我接触身心灵课程两个月以后,我便开始自己授课,而从此以后我再也没有假期或休闲时间。我所有的时间都在上课与授课,并且同时也在找寻更多国际导师的课程。这便是我的生活,这便是我的假期。在六年间我上了1000多堂课,而在此期间我无意中接触到了Access Consciousness。我一直都在追求更多更好的,而我也很快超越了其它的方法。如果我没有找到像Access一样改变人生、持续成长且如此适合我的课程,我可能会创造自己的国际品牌及课程。

我们在过去的几年中改变了很多人的人生和身体,而我知道这仅仅是个开始。新的地球已经到来了!我们可以与我们的身体、其他的身体、在关系中、在事业中、与我们的地球,拥有多少喜悦?

我是一个Access Consciousness导师,三天身体程序导师, 以及事业的喜悦导师。我踏遍世界各地给拥有魔法的人们授课。

加入我的喜悦之旅吧!

我的网页:www.haris.si

Facebook主页:www.facebook.com/accessharis/

Facebook活动:www.facebook.com/pg/accessharis/events/

Facebook群:www.facebook.com/groups/187425611788751/

Access网页个人信息:http://bit.ly/2uboF8D


ハリスについて

私はずっと世界を変えたいと思っていました。子供の頃の夢は、少なくともいつの日か、この惑星が平和になり、いつの日か、この現実から戦争、愚かさ、狂気が無くなることでした。今、私は気が変なわけではなく、これが可能なことを知っています。アクセスコンシャスネスの魅惑的な皆さんに、特に感謝を表したいと思います。

どうすればこの思いを実現できるか、私は知りませんでした。10代の頃、いつもこの思いが念頭にあり、活動的でした。だから、一人一人揺さぶり、目を覚まさせなければならないと考えました。それは、ユートピアのように思え、難しいと思いましたが、でも、それが私なのです。世界を変えることが私の人生なのです。その後、私は科学者になる選択をしました。そうすれば、人々の生活をよくすることができるかもしれない、そう思ったのです。その後、私は企業家になって、お金をたくさん稼ぐことを選びました。こうして、人々の生活を変える力を持つことができると思ったのです。

そして、その数年後に、ある女性が私に言いました。エネルギーで世界を変えることができると。彼女が説明するには、その変化は非常に急速に広がっていくもので、それは人々のエネルギーを変えることだと言うのです。私は何があってもそうする、と言いました。私はエネルギーワークや、スピリチュアリティー、自己啓発などが、どんなものか知りませんでしたし、そのようなクラスがあることすら知りませんでした。私には自分が世界中を旅して、ポジティブな考えをシェアしているのが見えました。そして、自分の成長に役立つ全てのクラスやセミナーに参加することにしたのです。

数か月後には、自分のクラスを開催し始め、それ以降は、自由な時間も休暇も取ることがありませんでした。私はいつもクラスを開催していますし、他の人にファシリテートしてもらって、もっと世界中でクラスを開催したいと思っています。これが私の人生で、これが私の休暇です。私はアクセスコンシャスネスに出会ってから、過去6年間に1000以上のクラスを開催しました。私は常にもっと多くを探し求めていたし、他のテクニックも、とてもはやく取得しました。アクセスのように私にぴったり合った、常に人生を変化させ成長し続けるものがなかったら、私は自分のインターナショナルブランドとクラスを立ち上げていたでしょう。

過去において、私たちはたくさんの人生とボディーを変えてきました。そして、これがまだ始まりにすぎないことを知っています。新しい地球が、今ここにあります。自分のボディーと、他のボディーと、恋愛関係で、ビジネスで、そしてこの惑星と、どんな喜びを経験できるでしょう?

私は、アクセスコンシャスネスの認定ファシリテーター、3日間ボディークラスの認定ファシリテーター、ジョイ·オブ·ビジネスの認定ファシリテーターです。世界中で魅惑的な人々と一緒にクラスを開催しています。

この旅に参加しませんか 私のページは: www.haris.si